การทดสอบ ISUZU MU-X ตอนที่ 1

ทดสอบกันโคลงหลังขั้นเทพในรถ Isuzu mu x ฉบับปฐมบท

ความปลอดภัยในการขับรถยนต์บนถนน เป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ต้องตระหนักเป็นอย่างยิ่ง เพราะหมายถึงชีวิตของผู้ขับขี่และผู้ร่วมทางทุกคน นอกจากผู้ขับขี่แล้ว สภาพแวดล้อม เช่น สภาพถนน สภาพอากาศ ก็มีมีส่วนเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้การขับขี่บนถนนมีความปลอดภัยหรืออันตราย หากวันใดสภาพถนนและสภาพอากาศไม่เป็นใจ ผู้ขับขี่ก็ต้องพึ่งพาสภาพรถที่ต้องมีความแข็งแรง ปลอดภัย มั่นใจในการใช้งาน และยิ่งมีอุปกรณ์เสริมความแข็งแรงที่ช่วยให้สภาพรถมีความสมดุล ทรงตัวเยี่ยม ก็จะทำให้ผู้ขับขี่ขับได้อย่างสบายใจ ถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัย

 

การทดสอบการติดตั้งชุดกันโคลง AC POWER TWINARMS ในรถที่ขับ โดยอุปกรณ์ของตัวรถทุกอย่างเป็นมาตรฐานจากโรงงาน วิธีทดสอบทำโดยการเสริม AC POWER TWINARMS จำนวน 1 ชุด ผลจากการทดสอบพบว่า

 

1. ผู้ขับขี่รับรู้ถึงสภาพรถทุกสถานการณ์โดยใช้การสัมผัสจากการสั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

 

2. การทดสอบวิ่งในสภาพถนนจริงที่มีสภาพการใช้งานทั่วไป ผู้ขับขี่สามารถขับด้วยความสบายใจ ไม่พบอาการเอียงนอกการบังคับ เมื่อรถมีการโยกซ้าย โยกขวา

 

3. กันโคลงยี่ห้ออื่นที่ทำมาเลียนแบบ AC POWER TWINARMS มีความไม่ปลอดภัย และไม่ได้มาตรฐาน ผู้ใช้งานต้องระมัดระวังในการเลือกซื้อและติดตั้ง เพราะมีความไม่ปลอดภัยและไม่ได้มาตรฐาน AC POWER TWINARMS ที่สามารถรีดประสิทธิภาพกันโคลงได้สูงสุด ทำและทำงานกันโคลงโดยเฉพาะ ทำให้ผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายในการขับรถ ไม่เกร็ง ดังนั้นโปรดระวังสินค้าเลียนแบบ

 

4. การทดสอบการทำงานของเหล็กกันโคลง AC POWER TWINARMS จะมีการใช้ความเร็วในการขับขี่หลายระดับซึ่งในการเดินทางปัจจุบัน ไม่สนับสนุนในการขับรถเร็วเกินในอัตราที่กฎหมายกำหนด เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดความเร็วในเขตเมืองและนอกเขตเมือง โดยคำจำกัดความของความเร็วตามกฎหมายนี้หมายถึง กรุงเทพมหานคร เขตเมืองพัทยา หรือเขตเทศบาล สำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในสถานการณ์จริง บางครั้งอาจต้องมีการหักหลบสิ่งกีดขวางต่าง ๆ แบบกะทันหัน จึงมีคำถามว่า ทำยังไงผู้ขับขี่จึงจะปลอดภัยกับสิ่งเหล่านั้นได้ ซึ่งคำตอบหนึ่งที่ตอบได้อย่างมั่นใจก็คือ การติดตั้งเหล็กกันโคลง AC Power ซึ่งจาการทดสอบจริง รถคันไหนที่เคยเบรกแล้วท้ายรถมีอาการสะบัดออก อาการเอียง พอติดตั้งกันโคลงแล้ว จะเบรกได้นิ่งมาก และมีการเข้าโค้งหรือแซงได้อย่างมั่นใจ

 

5. ในชั่วโมงเร่งด่วน หากผู้ขับขี่ควบคุมการขับรถได้ได้ทุกสถานการณ์ โดยที่รถไม่เสียการทรงตัว จะทำให้มีความมั่นใจ มีความปลอดภัย ซึ่งในสภาพจริงต้องควบคุมการขับรถได้แบบนั้น การติดตั้งเหล็กกันโคลง AC POWER TWINARMS มีความปลอดภัยทุกสภาพถนน ซึ่งติดตั้งเพียง 1 ชุด ผู้ขับขี่จะได้รับสิ่งที่ให้ความปลอดภัยสูงสุด สมรรถนะการควบคุมรถทั้ง ทางตรง ทางโค้ง หรือถนนขรุขระ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

 

เหล็กกันโคลง AC POWER TWINARMS เพิ่มความสามารถในการเกาะถนนได้อย่างมั่นใจของผู้ขับขี่ หากมีปัจจัยที่ผู้ขับสามารถควบคุมได้ และทำให้ชีวิตปลอดภัย ง่าย สะดวก ไม่ควรมองข้าม เหล็กกันโคลงชุดนี้ เพิ่มความมั่นใจมากกว่าอีกระดับในการขับขี่ กับ AC POWER TWINARMS