จำลองเหตุการณ์เสมือนยางระเบิด วิ่งได้โดยไม่เสียการทรงตัว