การยุบตัว และการยกตัว ของตัวถัง

โดยปกติแล้ว รถยนต์ที่ผลิตออกมาจะมีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนมาให้เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากปัจจัยต่างๆในการใช้รถของแต่ละคนไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะการใช้งานรถกระบะที่ต้องมีการบรรทุกน้ำหนักมาก และการเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ที่ไม่อาจคาดเดาสภาพถนนได้  เมื่อต้องขับเข้าโค้งอาจจะทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายกว่าปกติ การติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้กับรถอย่างกันโคลงรถกระบะจึงเป็นสิ่งจำเป็น

โดยทั่วไป รถยนต์เมื่อเข้าโค้งจะเกิดการยกตัวขึ้นและยุบตัวลงของตัวถังในด้านที่ตรงข้ามกัน ทำให้เกิดการเอียงตัวของรถ แต่ทั้งนี้เมื่อรถเกิดการเอียงที่มากเกินไป อีกทั้งน้ำหนักที่ตัวรถแบกมามีความหนักมาก ทำให้ตัวถังเกิดการบิดตัว ล้อรถมีการเปลี่ยนมุมในการเกาะถนน ทำให้ความสามารถในการเกาะถนนลดลง เมื่อรวมกับความเร็วในการเข้าโค้ง จึงทำให้รถเกิดการเสียหลักและพลิกคว่ำได้ง่าย การติดตั้งกันโคลงรถกระบะจะเป็นตัวช่วยให้รถมีความสมดุล เพื่อให้รถสามารถเกาะถนนได้หนึบขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการขับรถเข้าโค้ง

การทำงานของเหล็กกันโคลงจะช่วยในส่วนของการควบคุมการบิดตัวของสปริง เพื่อให้ยางรถทั้งสี่ด้านยังคงสัมผัสพื้นผิวถนน รถที่ไม่ได้ติดกันโคลงเมื่อเข้าโค้งจะทำให้ยางรถบางส่วนลอยตัวขึ้น จับกับพื้นผิวถนนได้ไม่แน่นพอ ทำให้รถเกิดการเสียสมดุลได้ง่าย ส่วนรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ชนิดนี้แล้วเมื่อเข้าโค้งแล้วรถเกิดอาการเอียง จะช่วยทำหน้าที่ในการกดยางทั้งสองข้างลงด้วยแรงเท่าๆกัน รถจึงมีความเอียงน้อยลง มีความมั่นคงมากขึ้น และสามารถควบคุมรถได้ง่ายมากขึ้นด้วย