หน้าที่ของกันโคลง , แล้วทำไมถึงต้องเป็น AC POWER TWINARMS ?

ทำไมต้องใช้กันโคลง AC POWER TWINARMS

เหล็กกันโคลงจะมีความเกี่ยวข้องกับระบบช่วงล่างของรถยนต์ ซึ่งการติดเหล็กกันโคลงก็เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการรักษาสมดุลที่ดีขึ้นของรถขณะเบรกอย่างกะทันหันหรือการเลี้ยวโค้งอย่างมีประสิทธิภาพและทำให้รถยึดเกาะถนนได้เป็นอย่างดี ซึ่ง AC POWER TWINARMS มีดีอย่างไร ลองพิจารณาดังนี้

 

ประการแรก ต้องอธิบายถึงพื้นฐานของระบบช่วงล่าง (Suspension) ของรถยนต์โดยทั่วไป โดยระบบพื้นฐานดังกล่าวประกอบด้วยส่วนสำคัญสองส่วน ได้แก่

1.สปริงหรือแหนบ

อุปกรณ์ส่วนนี้จะทำหน้าที่รองรับน้ำหนักของรถยนต์และการเพิ่มความสมดุลให้กับรถยนต์ การดูดซับแรงกระแทก การลดแรงสั่นสะเทือน ส่งผลให้ผู้ขับขี่สามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้น ลักษณะการทำงานของของสปริงหรือแหนบที่มีความยืดหยุ่นและรองรับน้ำหนักในแนวดิ่ง อาจส่งผลให้เกิดอาการโคลง ตัวรถยกตัวขึ้น ลง ทำให้การควบคุมรถมีความยากมากขึ้น

 

2.โช๊คอัพ (Shock Absorber)

อุปกรณ์นี้มีหน้าที่ หน่วง ชะลอ หรือควบคุมการทำงานของสปริงหรือแหนบ ให้มีการทำงานที่กระชับ ไม่เกิดการยกตัวขึ้น ลง จนเกินไป จนเสียสมดุลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้รถเสียการทรงตัวและเสียการควบคุม

 ประเด็นที่น่าสนใจของการทำงานของอุปกรณ์ทั้งสองข้อที่กล่าวมานั้น วิศวกรจะคำนวณค่า K ของสปริง (ค่า k ของสปริงคือค่าความแข็งของขดสปริงรถยนต์หรือคอลย์สปริง ที่ใช้ในระบบรองรับน้ำหนักรถยนต์)

และคำนวณความหนืดของโช๊คอัพเพื่อให้เกิดความสมดุล สามารถทำงานสัมพันธ์กัน แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานจริงของผู้ใช้แต่ละคนยังมีความแตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจัยด้านระยะทาง สภาพถนน น้ำหนักในการบรรทุก ทำให้เกิดอาการเหล่านี้กับช่วงล่างรถยนต์ เช่น แหนบเด้ง โช๊คอัพล้า และหากทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ผู้ขับขี่อาจเสียการควบคุม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รถเกิดอาการเหวี่ยง โคลง ร่อน ท้ายสะบัด หรืออาจเสียการความสมดุล

 

เหตุผลดี ๆ ที่ต้องใช้กันโคลง AC POWER TWINARMS

และจากประเด็นการทำงานของสปริงและโช๊คอัพที่มีการใช้งานแตกต่างของแต่ละบุคคล จึงเป็นเหตุผลดีๆ ในการใช้กันโคลง AC POWER TWINARMS ซึ่งกันโคลงนี้ได้ถูกคิดค้นและพัฒนาเพื่อควบคุม การทำงานของระบบช่วงล่าง (Suspension) ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสั่นสะเทือน ควบคมสมดุลของแรงเหวี่ยง ทำให้ลดการสึกหรอของช่วงล่าง และสามารถทำงานสัมพันธ์กับระบบหลักของช่วงล่างให้ทำงานไปในทิศทางเดียวกัน จึงทำให้เกิดความนุ่มนวลในการขับขี่และไม่มีการกระทำกับอุปกรณ์อื่น ๆ ของระบบช่วงล่าง และด้วยเหตุผลดี ๆ แบบนี้ กันโคลง AC POWER TWINARMS จึงเป็นอุปกรณ์ที่ควรติดตั้ง เพื่อรักษาระบบการทำงานของช่วงล่าง เพื่อช่วยเสริมระบบหลักของช่วงล่างให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้

 กันโคลงดี ๆ แบบนี้ ประสิทธิภาพเต็มร้อยแบบนี้ มีประโยชน์เต็มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้รถใช้ถนนอย่างไม่มีข้อสงสัย โดยเฉพาะการเหวี่ยง การโคลง จะหมดไป ขับขี่ได้อย่างมั่นใจ และปลอดภัย เมื่อใช้กันโคลง AC POWER TWINARMS